Footer Widget

Agro Jesenice se snaží o maximální podporu konzumace ovoce a zeleniny. Konzumace ovoce a zeleniny nedosahuje úrovně doporučené Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Tento projekt je snahou tento stav zlepšit.